Do niecodziennego incydentu doszło w głównej gaszenie serwerowni ING w Bukareszcie

2019-07-16

Wikot Suliga omówił różne sposoby zasilania gwarantowanego i rezerwowego serwerowni oraz przedstawił różnice w typach zasilaczy. Wymienione czynniki i elementy są częścią stanowiącą o bezpieczeństwie serwerowni oraz przechowywanych i przetwarzanych w niej danych. Ponadto w niektórych przypadkach posiadanie własnej serwerowni w dłuższej perspektywie czasu opłaca się bardziej, niż. Do niecodziennego incydentu doszło w głównej gaszenie serwerowni http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html ING w Bukareszcie. W serwerowni dla zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, przetwarzania i zabezpieczenia danych zamontowanych jest wiele systemów oraz instalacji (część z nich wymieniono w tym artykule). Bezpieczeństwo serwerowni zawsze należy rozpatrywać wieloaspektowo. Poniższy rysunek przedstawia rzut pomieszczenia serwerowni w wersji projektowej. Podsumowują, system wczesnej detekcji dymu serwerowni zapewnia uzyskanie informacji. Poniżej przedstawiam w skróconej formie proces realizacji serwerowni w 10 podstawowych krokach. Czy te systemy gaszenia gazem w ogóle nadają się do serwerowni w praktyce, a nie tylko w teorii? W tym wpisie przedstawiam 10 podstawowych kroków do budowy niewielkiej serwerowni biurowej. Gaszenie gazem pofinien wykonać ktoś kto się w tym specjalizuje a nie przy okazji elektryk zamontuje. Ze względu na zamykane wejście do zabudowy oraz bezpieczne wejście do serwerowni tylko dla autoryzowanych pracowników, instalację drzwi do każdej z szaf uznano za zbędną. Całe pomieszczenie serwerowni posiada wdrożony system monitoringu warunków środowiskowych, telewizji przemysłowej CCTV oraz kontroli dostępu. Artykuł ten przedstawia opisowy przykład centrum danych z serwerownią o mocy elektrycznej sprzętu IT równej 180 kW zaplanowanym w istniejącym budynku. Osoby uprawnione do wejścia do serwerowni muszą wcześniej poznać odpowiednie przepisy związane z tym pomieszczeniem. Systemy przeciwpożarowe (SAP, gaszenie gazem, wczesna detekcja dymu) mają na celu wyeliminowanie źródła ognia, który jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych. Następnym krokiem realizacji serwerowni jest wykonanie dokumentacji projektowej. Główną funkcją serwerowni i centrum danych jest zapewnienie ciągłości działania. Standardowo system klimatyzacji wymagał wyprowadzenia instalacji poza pomieszczenie serwerowni - przez korytarz i świetlik aż na dach budynku. Wymontowano sprzęt ze starych szaf, wstawiono nowe do nowej serwerowni i zainstalowano w nich sprzęt. Mnogość instalacji, urządzeń i systemów wewnątrz serwerowni czy centrum danych sprawia, że należy przestrzegać ustalonych reguł oraz wiedzieć, jak zareagować na pojawiające się zdarzenia (np. Przy projektowaniu systemu chłodzenia serwerowni stale opierano się na symulacjach komputerowych obiegu powietrza przy użyciu programu typu. Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o realizacji serwerowni jest realne zagrożenie dla stabilności pracy sprzętu informatycznego.